KOM I-HÅG TAVLA

Kom ihåg tavla med block och penna.Kom i-håg tavla
monterad
Block och penna ingår
Höjd 21 cm, bredd 16 cm
6009-M obehandlad
6009-V vitmålad

(www.stigstra.se)